ASHRAE Handbook (Set)

Brand: ASHRAE
Shipping Cost: Calculated at Checkout
$499.00

ASHRAE Handbook (Set) includes both the IP and SI versions of:

  • 2017 ASHRAE Handbook - Fundamentals
  • 2016 ASHRAE Handbook - HVAC Systems and Equipment
  • 2015 ASHRAE Handbook - HVAC Applications
  • 2014 ASHRAE Handbook - Refrigeration.

4-CD set. Includes custom binder.